Priser

Pr.gjestedøgn

 

Pr.uke

 

Leie for vinteropplag

 

Årsleie: for medlemmer som har betalt innskudd

 

Leie av plass uten innbetalt innskudd:

Kr.100,- m/u strøm

 

Kr.500,-

 

Kr.500,-

 

Kr.950,- pr. breddemeter

 

Kontakt styret

Ledige plasser
For spørsmål om plasser kontakt styret.
 
Prisen for innskudd i Ekne Småbåthavn er pr.20.01.14 kr.35000,- og med en årlig leie på 950,-pr.bredde meter båtplass cc. utrigger.
Vi har gleden av å tilby alle medlemmer i Ekne Småbåthavn Regatta flyte-utstyr og klær til meget gode priser.
 
Bestilling gjøres til Pål - pal.austeen@gmail.com
Bestillingsfrist 28 feb.
Salg av båtplass:

Regatta produkter - trykk her

Alle salg av båtplasser skal gå gjennom styret

Pris pr. plass kr.35 000.-10% av salgssummen går til drift og vedlikehold.

Copyright - Ekne Småbåthavn - web smartway.no